TEYEMMÜMÜN ŞARTLARI

Teyemmümün şartları dörttür:

l- Namâz vaktinin girdiğini bilmek,

Eğer vaktin girmesinden şüpheli olarak teyemmüm ederse, teyemmümü sahih değildir. Çünkü zarurete binâen yapılan bir taharettir. Vakitten evvel de zaruret yoktur.

2- Vakit girdikten sonra suyu aramak,

Fakat hasta olan kimse için ve suyun bulunmadığını muhakkak olarak bilen kimse için suyun aranması lâzım değildir. Suyun nasıl aranacağı anlatıldı.

3- Temiz ve tozlu olan toprak bulunmak,

Bir uzvu sildikten sonra geri kalan veya silerken düşen müstamel toprak olmamalıdır. Pislenmiş veya necâset temizliğinde kullanılmış toprakla, nevre denilen hamam taşıyla, zernihle, tozsuz kumla, unla karışmış toprakla teyemmüm edilmez.

4- Necâseti gidermek,

Was this answer helpful?
Read 11.684 times
In order to make a comment, please login or register