KULLETEYN

Vezin i'tibârı ile 446 Rıtl-ı Mısrî ve bir rıtlın 7/3 dür.Veya 500 Rıtl-ı Bağdadî dir. Bu gün kullanılan ölçülerle bir kulleteyn 206 litre veya kilogramdır.(1)

Bu Kulleteyn miktarı da hacim bakımından eni, boyu ve derinliği 59–60 santimetre olan bir küp'ün (mikabın) hacmine müsâvidir. Bu da takrîben 11,5 büyük gaz tenekesi eder. Veyâhut çapı 50 santimetre derinliği 105 santimetre olan kuyu biçimindeki bir silindirin, (üstüvânenin) hacmine müsâvidir. Kulleteynden yâni bu miktârlardan eksik olan sular az su (Mâi kalî) hükmüme tâbidir.

İçerisinde temiz az su bulunan ve kaldırılıp dökülmesi mümkün olmayan bir kabdan, abdest almak veya gusül etmek isteyen bir kimse, oradan suyu alıp üzerine dökecek bir âlet yâni tas gibi temiz bir şey bulamazsa, iğtirâfa yani (oradan avucu ile su almaya) niyet etmesi lâzımdır. Ve bu niyetin abdestteki vakti, yüzü yıkadıktan sonra ellerini yıkamağa başlayacağı zamandır.

Gusüldeki vakti ise, gusle niyetten sonra, fakat suyu vücudunun herhangi bir yerine deydirmeden evveldir.

Eğer iğtirâfa (oradan avucu ile su almaya) niyet etmeyerek yüzünü yıkadıktan sonra ellerini suya batırırsa o su müsta'mel olur.

Keza gusülde niyetten sonra iğtirâfa niyet etmiyerek eliyle suyu alıp vücuduna deydirirse gine o su müsta'mel olur.

Gûsül edecek olan bir kimse niyet etmeden evvel, iğtirâfa niyetle su alıp, kabın hâricinde ellerinin abdestsizliğini giderirse, ondan sonraki âzâların yıkanmasında, iğtirâfa niyet lâzım değildir.

Kaynaklar:
(1) +4 derecede 1 santimetre küp suyun ağırlığı bir gram olduğuna göre.

Was this answer helpful?
Read 10.813 times
In order to make a comment, please login or register