TEYEMMÜM

Allâhu Teâlâ Kur'ân-ı Kerîminde buyuruyor ki: (Suya gücünüz yetmezse o vakitte tertemiz toprakla teyemmüm edin. Niyetle ondan yüzlerinize ve ellerinize mesh eyleyin Allah sizi sıkıntaya koşmayı murâd etmez.) (1)

Teyemmüm bu ümmetin hususiyetlerindendir. Hicretten 6 sene sonra farz kılınmıştır. Bu bir ruhsattır. Yani aslî hükmün sebebi olan suyun bir özre binâen kalkması üzerine güçlükten kolaylığa geçmektir.

Teyemmüm şu şekilde yapılır:

İki avuç parmakları birbirinden açık olarak, temiz bir toprağa veya toz çıkaran toprak cinsinden bir şeye vurulur. Ve o anda şöylece niyet eder:

(Namâz farzını mübâh kılan teyemmüme niyet ettim.)

Sonra yüzün üst kısmından başlayarak ve her tarafını kaplayarak mesh eder. Sonra ikinci def'a avuçlarını toprağa vurur, baş parmak hâriç sol elinin parmaklarının içi ile sağ elinin ( gine baş parmak hâriç) dört parmağının altından başlayarak öyle ki sağ elin parmakları sol elin şehadet parmağından hârice çıkmayacak şekilde konur, bu suretle sağ elinin altından geçirir, bileğe geldiğinde parmaklarının etrafını kolun iki yanına doğru birleştirerek dirseğe kadar mesh eder, dirseği geçtikten sonra avucunun içini kolunun içine doğru çevirir.Baş parmak kalkık olarak bileğe doğru mesh eder, burada sol baş parmağın içini sağ baş parmağın üzerinden geçirdikten sonra sağ avucun içerisinden bir şey silmeden sağ kolun meshini bitirir.Sonra aynı şekilde sağ avucu ile sol eli mesh eder.Bir teyemmüm ile ancak bir farz ve nâfileler kılınabilir.

Kaynaklar:
(1) Mâide Sûresi Âyet 6

Was this answer helpful?
Read 10.091 times
In order to make a comment, please login or register