TEYEMMÜMÜN SÜNNETLERİ

Teyemmüm'ün sünnetleri on ikidir.

l- Besmele çekmek, cünüb olsa dahi, cünüb hâlinde tilavet kasdı ile okumamalı, zikir kasdı ile veya bir şey kasıd etmeyerek okumalıdır.

2- Kıbleye karşı dönmek,

3- Misvak kullanmak.

4-Bir mesihle bütün âzâ kaplanırsa ikinci bir mesih yapmamak,

5- Toprağı su takdir ederek, âzâların meshini fazla ara vermeden arka arkaya yapmak,

6- İlk önce sağ, sonra solu mesih etmek,

7- Yüzün üst kısmından başlamak, kollardan parmak uçlarından başlamak,

8- Avuçlarında çok toprak varsa hafifleştirmek,

9- Her vuruşta parmakları bir birinden ayırmak.

l0- Birinci vuruşta yüzüğü çıkarmak, (ikinci vuruşta yüzüğü çıkarmak vaciptir.)

11- Meshi bitinceye kadar elini âzânın üzerinden kaldırmamak,

l2- Yüz ve kollarda istenen zikri ve teyemmüm bittikten sonra abdestin sonundaki iki şehâdeti okumak,

13-İkinci vuruşta parmakları ayırmışsa kolları mesihten sonra aralarını hılallamak, (ayırmamışsa vâcib olur.)

Was this answer helpful?
Read 10.933 times
In order to make a comment, please login or register