MESTLER ÜZERİNE MESİH ETMEK

Hicretin 9.uncu senesinde meşru' kılınmış olup Peygamberimiz Sallallâhu aleyhi ve sellemden kavlen ve fi'len sabit olmuştur.
Hasanı Basrî Hz.leri Mest üzerine meshin, abdestte ayakları yıkamaya bedel olduğuna dâir 70 Sahâbeden işittiğini söylemiştir.
Mukimin bir gün bir gece, misâfirin üç gün üç gece mesih etmesi câizdir.

Mestleri giydikten sonra, müddetin başlangıcı, önden ve arkadan bir şeyin çıkması, delirmek, bayılmak gibi zarûri olup ihtiyâri olmayan abdestsizliklerin sonundan i'tibâren; uyku ve sarhoşluk gibi ihtiyâri olan abdestsizliklerin evvelinden i'tibâren sayılır.
Mukim olan bir kimse mesih ettikten sonra ve meshin müddeti bitmeden evvel sefere çıkar veya seferde olan bir kimse mesih ettikten sonra ve gine meshin müddeti bitmeden evvel mukim olursa, her ikisi de mükîmin mesih müddeti kadar mesih edebilirler.

Was this answer helpful?
Read 10.775 times
In order to make a comment, please login or register