TEYEMMÜMÜ BOZAN ŞEYLER

Teyemmümü bozan şeyler üçtür:

l- Eğer abdestsizlik için alınmış bir teyemmüm ise, abdesti bozan her şey teyemmümü de bozar. Gusül için alınmış bir teyemmüm ise guslü bozan şeyler o teyemmümü de bozar.

2- Teyemmüm suyu bulmamaktan dolayı ise, namâza başlamadan evvel, suyu görür veya tevehhüm ederse teyemmümü bozulur. Teyemmümle farz sâkıt olmayan yani suyun bulunması ihtimâli fazla olan bir yerde olup ta namaza girdikten sonra suyu görürse nâmazı bozulur.

Eğer teyemmümle farz sâkıt olan yani suyun bulunması ihtimali az veya müsavi olan bir yerde olup da, namaza girdikten sonra suyu görürse namâzı bozulmaz. İ'tibâr teyemmüm edilen yere değil, namâz kılınan yeredir.

3- Allâhu Teâlâ korusun, mürted olmak.

Was this answer helpful?
Read 11.068 times
In order to make a comment, please login or register