TEYEMMÜMÜN FARZLARI

Teyemmümün farzları beştir.

l- Toprağın mesh edilen uzva nakil edilmesi,

2- Toprağı nakil edip yüzünden bir şey silerken niyet edilmesi,

Niyetlerin mertebeleri üçtür :

a)namâz farzını mübâh kılan teyemmüme niyet ettim, veya

b) (tavaf farzını mübâh kılan teyemmüme niyet ettim)

(cum'a hutbesini mübâh kılan teyemmüme niyet ettim) gibi niyetler,

c) Nâfile namâz veya yalnız namâz veya nâfile tavâf veya cenâze namâzının mübâh kılınması için edilen niyetler,

d) Cünüplükten kurtulup secde-i tilâvet, secde-i şükür, veya kırâatı Kur'ânın mübâh kılınması veya Kur'ânı Kerîme ellenmesi veya helallısına yaklaşılması için edilen niyetler,

Eğer (a) dan bir niyet yapılırsa (a) nın diğer fiilleri ve (b) ve (c) nin de bütün fiillerini işlemek mübâh olur.

Eğer (b) den bir niyet yapılırsa (a) dakiler hâriç, (b) ve (c) deki fiilleri işlemek mübâh olur. Eğer (c) den bir niyet yapılırsa yalnız (c) deki fiiller mübâh olur.

Diğer (a) ve (b) dekiler mübâh olmazlar.

Cünüplük gibi büyük abdestsizlik için edilen teyemmüm ile küçük abdestsizlik için edilen teyemmüm birdir. Cünüp olan bir kimse (a) daki niyetlerden birisini getirmek suretiyle bir teyemmüm edip, namâzını kılıp, diğer ibâdetleri yapabilir.

3- Bir vuruşla yüzü mesih etmek,

4- Bir vuruşla dirseklerle beraber kolları mesih etmek, bu vuruşlar lüzumu ânında ziyâdeleştirilebilirler. Fakat bir vuruşla mesih etmek sünnetdir.

5- Tertib yapmak, ya'ni yüzün meshini ellere takdim etmek.

Was this answer helpful?
Read 10.978 times
In order to make a comment, please login or register