GUSLÜN FARZLARI

Guslün FARZLARI ikidir:

1-Yıkanmaya başlamazdan evvel niyet etmek,

Eğer bir yeri yıkayıp da ondan sonra niyet etse orasını tekrar yıkamak lâzımdır. Şöylece niyet eder:

Yâni (Büyük abdestsizliği gidermeğe niyet ettim) veya

Yâni (cünüblüğü gidermeğe niyet ettim) veya

Yâni (guslün farzını yerine getirmeğe niyet ettim. Veya hangi gusle ihtiyâcı varsa ona niyet eder.

( (Hayzın giderilmesine niyet ettim) gibi.

2-Bütün vücudu ve kılları yıkamak, Ağız ve burun vücudun iç âzâsı olduğundan yıkanmaları farz değil sünnettir, terki mekruhtur.

Guslün şartları ve mekruhları abdestte yazıldığı gibidir.

Was this answer helpful?
Read 14.560 times
In order to make a comment, please login or register