GUSLÜN SÜNNETLERİ

Guslün SÜNNETLERİ on ikidir:

1-Besmele çekmek, Bu, kalb niyeti ile beraber olmalı.

2- Tâhir olan meni ve sümük gibi, necis olan mezi gibi pislikleri gidermek.

3- Gusülden evvel abdest almak,

Bu abdestte

(Küçük abdestsizliği gidermeğe niyet ettim) diye niyet eder.

4-Mazmaza ve istinşak yapmak, Bunlar abdestten ayrı olarak gusül için sünnettir.

5- Elle vücud üzerini ovalamak, Kulağın görünen içini, arkasını, koltuk altını, göbek içini ve katlı olan yerleri ovalar.

6-Âzâları bir biri ardı sıra kurumadan yıkamak,

7- Sağı solun üzerine takdim etmek,

8- Kıbleye karşı dönmek, (1)

9- Sıçrantılardan korunmak,

10-Edeb mahallini örtmek,
11- Vücuddaki bütün saç ve kılları hilallamak (ovuşturup diplerine su değdirmek), el ve ayak parmaklarının aralarını hilallamak,

12- Zaruretsiz konuşmayı terk edip, abdestin sonunda zikr edilen şehâdet, duâ ve sureyi okumak,

Cünüb olan bir kimseye namâz kılmak, tavaf etmek, Kur'an-ı Kerîm okumak, onu ellemek, onu taşımak, mescitte oturmak haramdır.

Kaynaklar:
(1) İânetü't-Tâlibîn cild: 1 sa: 76

Was this answer helpful?
Read 10.931 times
In order to make a comment, please login or register