MESHİN ŞARTLARI

Meshin şartları beştir:

l- Abdest tamamlandıktan sonra giyilmesi,

2- İkisinin de temiz olması,

3- Ayakları aşık kemiklerinin üzerine kadar örtmüş bulunması,

4- Yolcu için üç gün üç gecelik, mukim için bir gün bir gecelik sabah ve akşam konakladığı yerde hazırlanması ve ihtiyaçlarının te'mini için dayanıklı olması,

5- Suyu ayağa geçirmeyecek halde olması şarttır.

Was this answer helpful?
Read 16.530 times
In order to make a comment, please login or register