PEYGAMBERLER HAKKINDAKİ VÂCİB, MÜSTAHİL VE CAİZ OLAN SIFATLAR

1-Peygamberler bütün söylediklerinde sâdıktırlar.Her söyledikleri doğrudur. Yalan kendileri için müstahildir. Mümkün değildir.

2-Peygamberler emîn'dirler. Gerek Peygamberlik husûsunda ve gerek sâir hususlarda her türlü i'timâdı hâizdirler.

3- Peygamberler fatıyn ve zeki olurlar. Onlar hakkında gaflet müstahildir.

4- Halka bildirmeleri emir olunan hükümleri tebliğ etmek de kendilerine vâcibdir.Bildirilmesi emir olunan şeylerden birisini saklamak, söylememek kendileri için müstahildir.Ya'ni mümkün değildir.

Yemek, içmek, hastalık ve helâllısına yaklaşmak gibi yüksek mertebelerine noksanlık vermeyen beşerî sıfât ve âdetler kendileri hakkında câizdir.

Şimdiye kadar zikr edilen sıfâtları cem'eden ve o ma'nâları taşıyan tek söz La ilahe illallah Muhammedurresulullah sözüdür.

Was this answer helpful?
Read 9.890 times
In order to make a comment, please login or register