PEYGAMBERİMİZ (SAV) İN NESEBİ

Şunu da i'tikad etmek lâzımdır ki, Peygamberimiz Sallallâhu aleyhi ve selem Arabdır. Kureyşîdir. Peder cihetinden nesebi şerifleri şöyledir.
MUHAMMED Sallallâhu aleyhi ve sellem Abdullah'ın oğlu, o da Abd-ul-Muttalib'in oğlu, o da Hâşim'in oğlu, o da Abd-i Menâf'ın oğlu, o da Kusayy'ın oğlu, o da Kilâbın oğlu, o da Mürre'nin oğlu, o da Kâ'bn oğlu, o da Lü'ey'in oğlu, o da Gâlib'in oğlu, o da Fihr'in oğlu, o da Mâlik'in oğlu, o da Nadr'ın oğlu, o da Kinane'nin oğlu, o da Hüzeyme'nin oğlu, o da Müdrike'nin oğlu, o da İlyâs'ın oğlu, o da Mudar'ın oğlu, o da Nızar'ın oğlu, o da Ma'dd'ın oğlu, o da Adnân'ın oğludur.

Vâlideleri cihetinden: Anneleri Âmine, Veheb'in kızı, Veheb de Abd-ı-Menâfın oğlu,o da Zühre'nin oğlu, o da Kilâb'ın oğludur.
Peygamberimiz Sallallâhu aleyhi ve sellem Nebî ve Resullerin en sonuncusudur. Rebî-ül-evvelin 12. Pazartesi günü sabah namâzı vakti girmeden evvel Mekke-i Mükerremede dünyâya şeref vererek doğdular. Sahih bir kavle göre bu târih Mîlâdî 20/Nisan/571 tarihine tesadüf eder.

Allâh tarafından kırk yaşında kendileri Peygamber olarak gönderildi.

Mi'racdan sonra Medine-i Münevvereye Hicret edip orada gene Rebî-ül-evvelin on ikinci Pazartesi günü dünya hayâtına vedâ ettiler.
Peygamberimiz Sallalâhu aleyhi ve sellemin getirdiği şerîat kendisinden evvel gelen Peygamberlerin şerîatlarını ilgâ etti, nesh etti ve bu şerîat kıyâmete kadar bâki kalacaktır.

Was this answer helpful?
Read 9.984 times
In order to make a comment, please login or register