İSLAMIN RÜKÜNLERİ

Evvelâ bir insanın Müslüman olabilmesi için İSLÂM'ın ve İMÂN'ın rükünlerini bilmesi ve inanıp kabul etmesi vâcibdir.(1) (yani farzdır)

Müslümanlık beş şey üzerine kurulmuştur.

1- Kelime-i şehâdetine inanarak ve kabul ederek söylemek, yâ'ni «Allah'dan başka bir ilâh olmadığına, Hazreti Muhammed Sâllallâhu aleyhi ve sellemin onun Resûlü olduğuna îmân etmek, ve dili ile de ikrar etmek,
2- Namâz kılmak,
3- Zekât vermek,
4- Ramazân orucunu tutmak,
5-Yoluna gücü yeterse Hacc'a gitmektir.

Kaynaklar:
(1) Kitabın sonundaki ıstıhaların mânalarına bakılması.

Was this answer helpful?
Read 13.248 times
In order to make a comment, please login or register