MELEKLER VE AHİRET GÜNÜNE DAİR BAZI İTİKADAT

Aynı zamanda mükellef olan her Müslümânın MELEKLER'in Allahın mükerrem kulları olduğuna, bütün ma'siyetlerden ma'sum olduklarına, beşerî sıfatlardan münezzeh olduklarına i'tikad etmesi de vâcibdir.

Meleklerin sayılarını Allahtan başka kimse bilmez. Onlardan Cebrâil, Mikâil, İsrâfil ve Azrâil denilen dört Melek reisleridir ve efdallarıdır.
Gene Meleklerden Arşı taşıyıcılar hâlen dört tâne olup kıyâmet gününde Allah'ü Teâlâ dört daha ziyade eder.

Gene bunlardan kabirde suâl ediciler Münker ve Nekîr ve Cennet bekçisi Rıdvan, Cehennem bekçisi Mâlik, insanın hayatındaki günah ve sevablarını yazan Rakîb ve Atîd olan melekler de vardır.

Aynı zamanda mükellef her Müslümânın, bütün yaradılmışların efdali Peygamberimiz Sallallâhu aleyhi ve sellem olduğuna, sonra diğer Resuller sonra diğer Nebîler, sonra Meleklerin reîsleri, sonra Sahâbei Kirâm olduğuna, ömürlerin bitmesi ile bütün mahlûkâtın öleceğine, ruhların ölüm Meleği Azrâil tarafından alınacağına, defin edildikten sonra müstesna olanlardan mâ'ada herkesin kabirde sual olunacağına, kıyamet gününde tekrar diriltileceğine Cennete hesapsız olarak girecek kimselerden mâ'ada herkesin amellerinin hesâbı görüleceğine, Mîzanda tartılacağına Sırât üzerinden geçileceğine, Mü'minlerin Peygamberimiz Sallallâhu aleyhi ve sellemin Havzundan içeceğine ve kıyâmet gününde hüküm esnasında onun şefâatına nâil olacağına i'tikad etmesi vâcibdir.

Was this answer helpful?
Read 10.210 times
In order to make a comment, please login or register