İMANIN RÜKÜNLERİ

ÎMÂN'ın rükünleri altıdır.

1- Allâh'a ,
2- Meleklerine,
3- Kitâblarına,
4- Peygamberlerine,
5-Âhiret gününe,
6- Kader'e Hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna îmân etmektir.

Was this answer helpful?
Read 16.493 times
In order to make a comment, please login or register