Who were the inhabitants of the earth before Humans?

İnsan gibi bazı ayrıntılı varlıkların yeryüzünde insanlardan önce yaşamış olduğu bazı Kuran ifadelerinden anlaşılmaktadır. Bununla birlikte, gerçek kompozisyonları hakkında bir şey söylemek zor.

Bediüzzaman, bu konu için şöyle diyor:
Ayette yer alan vekil, yeryüzüne bir halef koyuyorum "(Bakara Suresi, 2:30), yeryüzünün uygun olmadığı zamanlarda yaşamış olan zeki bir varlığın işaretidir İnsanların içinde yaşaması gerekiyordu ama bu gerçekten onun içindi. Bu anlama rehberlik eden yardımcıların ifadesi, Bilgeliğe uygundur.Ama her zaman bilinen anlama göre, bu zeki varlık, yaramazlıklarının yerini insanlara bıraktığı için bir tür Jinn'dir. (1)

Tefsirde İsrailiyat adlı eserinde hem hadislerin hem de Kuran müfessirlerinin görüşlerini toplayan Abdulah Aydemir, "Yeryüzüne bir vekil koyuyorum. Melekler sordu:" Oraya sebep olacak birini mi koyacaksın? Sizi övgülerinizle yüceltirken (herhangi bir kusurdan kesinlikle özgür olduğunuzu ve tüm övgülerin yalnızca Size ait olduğunu ilan edin) ve yalnızca Sizin kutsal olduğunuzu ve ibadet edileceğinizi ilan ederken; Tanrı ve Rab. "O dedi ki:" Senin bilmediğini biliyorum "(Bakara Suresi, 2:30), yorumcuların bahsettiği şeylerden birinin yeryüzünün önceki zeki sakinleri hakkında olduğunu söylüyor.

Abdullah İbn Ömer, Ceyan'ın torunları olan cinlerin Adem'den yaklaşık iki bin yıl önce var olduğunu söyledi. Yaramazlık yaptılar ve kan döktüler, bu nedenle Tanrı onları uzak adalara sürgün eden Melekler ordusunu gönderdi. Melekler, "Biz sizi övgüler ve şükranlarla yüceltirken (Sizinle ortak olarak kurdukları her şeyden daha yüce olunuz) ve sizi kutsarken" dedi. Size her zaman taptığımız ve hiçbirimizin Size asla itaatsizlik etmeyeceği anlamına gelir. Size gece gündüz tapıyoruz. Ve Tanrı meleklere "Senin bilmediğini biliyorum" dediğinde, Tanrı onlara, yaratmalarının amacı hakkında hiçbir bilgisi olmayan en iyi bilgiye sahip olduğunu söyledi. dedi, ben yeryüzüne bir vekil koyuyorum.

İbn Abbas anlatıyor: Ve insanı çamurdan yarattı. Yeryüzünde ilk yerleşenler cinlerdir. Üzerinde bozgunculuk yaptılar, kan akıttılar ve birbirlerini öldürdüler. O devam etti. Allah, İblis'i melekler ordusuyla onlara gönderdi. Cin denen aşiret grubuydu. İblis ve yanındakiler, aralarında katliam yaptılar ve sonunda onları okyanuslardaki adalara ve dağ eteklerine sürdüler. Başarısı aklına geldi ve şöyle dedi: Daha önce kimsenin yapmadığı bir şeyi yaptım. O devam etti. Allah, İblis'in ne hissettiğinin farkındaydı, ama onunla birlikte olan melekler değildi. Allah, İblis'le birlikte olanlara, ben yeryüzüne bir halef koyuyorum dedi. Sonra melekler, "Oraya kargaşa ve bozgunculuk yapacak ve kan dökecek birini mi yerleştireceksiniz?" Dediler. Sizi Sizinle yüceltirken ve yalnızca Sizin kutsal olduğunuzu ve Tanrı ve Rab olarak tapılacağınızı ilan ederken. (2)

(1) İşaratül-İ'caz, s. 201.
(2) Taberi, Tefsir, I, 195-214; Tarih, I / 1,107-112

Was this answer helpful?
Read 41.288 times
In order to make a comment, please login or register